Rekonstrukce zdi a zabezpečení havarijního stavu opěrných zdí a břehového svahu na levém břehu Bíliny.

Návrh sanace opěrných zdí v daném úseku spočívá v následujících krocích:

  • zajištění stability opěrné zdi
  • zajištění paty zdi
  • kompletní přezdění líce zdi
  • posílení statické funkce dříku zdi s ohledem na stávající zatížení násypem nade zdí
  • pročištění svahu těsně na koruně zdi od prorůstající vegetace
  • zamezení dalšího přisypávání násypu

Fotogalerie