Protipovodňové opatření, Tábor

Publikováno: .

Protipovodňová ochrana zastavěného území a území dle ÚPSÚ určeného k zástavbě. Předmětem projektu byl návrh a statické posouzení konstrukce zdi podél silniční komunikace, v podzemní části tvořené pomocí pilotové stěny, clony ze sloupů z tryskové injektáže vyztužené mikropilotami.

Protipovodňové opatření, Děčín

Publikováno: .

Protipovodňová ochrana města Děčín je realizována na levém břehu Labe. Území je zatápěno od průtoku velké vody odpovídající cca Q2 až Q10. Zkušenosti z předchozích povodní ukázaly, že při průchodu velkých vod na Labi je na levém břehu vystavena obytná zástavba pod pastýřskou stěnou, sportoviště mezi Jílovským potokem a železniční tratí a část zástavby čtvrti Děčín – Podmokly za železniční tratí.

Protipovodňové opatření, Křešice

Publikováno: .

Účelem stavby je protipovodňová ochrana obcí Křešice a Nučnice na úroveň návrhové povodňové hladiny, to je úroveň hladiny velké vody při Q20 bez převýšení.

Protipovodňová opatření se skládají ze spodní stavby, nadzemní části a mobilního hrazení. V místech střetů je součástí stavby řešení přeložek inženýrských sítí, prostupy sítí podzemní částí, opatření na kanalizační síti a řešení objektů.

Protipovodňové opatření, Bohušovice nad Ohří

Publikováno: .

Primární účel protipovodňového opatření je ochrana obce Bohušovice nad Ohří před škodami způsobených povodněmi. Zalití obce vodou při povodni se zabrání pomocí zdí a protipovodňových hrází, které jsou tvořeny podzemní a nadzemní částí.