Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě v okrese Děčín. Poškozené a dožité opevnění toku v intravilánu města bylo rekonstruováno v roce 2014 v celkové délce 140 m. V blízkosti nemovitostí bylo provedeno opevnění ve formě zdiva na cementovou maltu, dále od budov byly namáhané břehy stabilizovány ve formě kamenných rovnanin a záhozů z lomového kamene. Stavbou došlo ke zvýšení ochrany okolních nemovitostí a zlepšení hydraulických podmínek v lokalitě.

Fotogalerie