Společnost HG partner s.r.o. se transformovala počátkem roku 2005 z projekční kanceláře Ing. Jaroslav Vrzák – HG partner, která byla založena roku 2002.

Základním konceptem společnosti je propojení služeb v oborech vodního hospodářství (hydrotechnika), geotechniky, geologie a hydrogeologie.

Ústředním mottem společnosti je poskytování služeb v co nejvyšší kvalitě, včas, profesionálně a s ohledem k životnímu prostředí. I z tohoto důvodu se společnost přihlásila k systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000 a obdržela certifikát. Zároveň se též přihlásila k systému enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2004 opět s obdrženým certifikátem.

Z důvodu snahy o poskytování co nejlepších služeb, procházejí naši pracovníci školením, zúčastňují se seminářů, konferencí a odborných exkurzí.

V roce 2013 se společnost přesídlila na novou adresu do zrekonstruovaného vlastního objektu.

Firma pro řízení projektů využívá podnikový informační systém od SW3, více na www.itsystemy.cz.