Oprava jezu Hostěnice byla vyvolána z důvodu špatného technického stavu stávající přelivné plochy. Při průchodu vyšších vodních stavů mohlo dojít k dalšímu vymílání ve spárách dlažby a vyplavování materiálu v porušených místech. Následkem toho by hrozila ztráta stability  konstrukce jezu s následnou destrukcí a poškozením majetků příbřežníků. Cílem PD byl návrh opravy dlažby jezu Hostěnice ve správě Povodí Ohře s.p. Tvar konstrukce a kapacita průtoku zůstala zachována.

Fotogalerie