Předmětem projektové dokumentace je oprava opevnění dna velké plavební komory vodního díla Miřejovice. Stávající opevnění dna plavební komory je tvořené kamennou dlažbou na sucho s vyklínováním tloušťky 32cm.

Technické řešení vyplívá z požadavku na obnovu funkce opevnění dna velké plavební komory a je navrženo s vazbou na omezenou dobu realizace v době plavební odstávky a na komplikovaný přístup na ostrov. Oprava opevnění dna je navržena železobetonovou deskou realizovanou v dilatačních celcích včetně drenážních vrstev.

Fotogalerie