Hlavním účelem stavby bylo obnovení funkce asfaltobetoné těsnící vrstvy horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. V minulých letech postupně docházelo k tvorbě značného množství bodových poruch, které měly za následek snížení těsnosti horní vrstvy AB pláště nádrže. Byla provedena kompletní výměna těsnící vrstvy – odfrézování stávajícího poškozeného těsnění, nátěr emulzí, pokládka nového AB těsnění, uzavírací nátěr mastix. Součástí opravy bylo též provedení oprav souvisejících objektů – páteřního drénu, komunikace na koruně hráze, oprava vlnolamu a další.

Fotogalerie