Přehrada Bawanur je součástí projektu „Bawanur Dam & Garmian Irrigation Canal in Garmian“ jenž je v gesci „Kurdistan Regional Government (KRG), Council of Ministers, High Comitte for Relief of Garmian (HCRG)“.

Oblast Garmian se nachází v jižní části území spravovaného KRG a částečně zasahuje i za stávající hranice tohoto území. Jedná se o území, které je velmi teplé a suché. Pro ulehčení života obyvatel v této oblasti bylo rozhodnuto o realizaci výše uvedeného projektu, jehož základem je výstavba přehrady na řece Sirwan  (Diyala) v profilu Bawanur jako zdroje vody a dále realizace závlahového kanálu, resp. potrubí pro zásobování vodou směřovaného do území Garmianu na pravém, Kurdském břehu této řeky.

Zároveň s realizací závlahového kanálu je uvažováno s výstavbou vodní elektrárny jako součásti přehrady, která bude doplňovat další vodní elektrárny na přehradě Darbendikhan i Hamreen a stane se nepochybně významným zdrojem elektrické energie v dané oblasti.

Fotogalerie