Naše společnost v rámci sdružení firem v klastru CREA a místní společností ZOZIK GROUP provedla podstatnou část projekčních prací na projektu přehrady v Iráku – oblast Kurdistánu. Projekční práce byly omezovány mnoha specifickými podmínkami, např. komunikace s místními firmami, materiálové a technologické možnosti v regionu, kulturní a náboženské a další.

Vlastní hráz vodního díla Qutabian je v nejvyšším místě vysoká 42,7m, délka hráze 288m. Jedná se o hardfillovou hráz z válcovaného betonu. V tělese hráze se nachází bezpečnostní přeliv o deseti polích světlosti 12m. Na koruně hráze se nachází mostní konstrukce a komunikace spojující obě strany údolí. U návodní paty hráze se nachází injekční těsnící clona, návodní těsnění je navrženo z geomembrány od fi CARPI. U vzdušní paty na levém břehu se nachází objekt strojovny s uzávěry, cca po dalších 30m v patě svahu objekt MVE.

Fotogalerie