Primární účel protipovodňového opatření je ochrana obce Bohušovice nad Ohří před škodami způsobených povodněmi. Zalití obce vodou při povodni se zabrání pomocí zdí a protipovodňových hrází, které jsou tvořeny podzemní a nadzemní částí. Podzemní část tvoří např. převrtávaná pilotová stěna, sloupy tryskové injektáže či zavázání zemní hráze do podloží. Nadzemní část tvoří pevná železobetonová zeď , kovová konstrukce mobilního hrazení nebo zemní hrázka. Celková délka linie PPO je 2 781m.

Fotogalerie