Protipovodňová ochrana města Děčín je realizována na levém břehu Labe. Chráněné území se nachází na katastrálním území Podmokly. Jedná se o hustě zastavěné území s rozvinutou infrastrukturou. Dotčená část území města Děčín, tj. Děčín – Podmokly za železniční tratí, důležité křižovatky komunikací, umožňující, jak dopravní obslužnost města, tak tranzitní dopravu přes Děčín a dále pak areál sportoviště na levém břehu Jílovského potoka, se nachází v záplavovém území. Území je zatápěno od průtoku velké vody odpovídající cca Q2 až Q10. Zkušenosti z předchozích povodní ukázaly, že při průchodu velkých vod na Labi je na levém břehu vystavena obytná zástavba pod pastýřskou stěnou, sportoviště mezi Jílovským potokem a železniční tratí a část zástavby čtvrti Děčín – Podmokly za železniční tratí. Dále při stoupání povodňové hladiny dochází k nebezpečí zaplavení křižovatek, důležitých pro zachování dopravní obslužnosti města a propojení obou břehů Labe. V neposlední řadě je dále ohrožen i objekt restaurace „U přístavu“ v ulici Labské nábřeží.

Fotogalerie