Protipovodňová ochrana zastavěného území a území dle ÚPSÚ určeného k zástavbě. Předmětem projektu byl návrh a statické posouzení konstrukce zdi podél silniční komunikace, v podzemní části tvořené pomocí pilotové stěny, clony ze sloupů z tryskové injektáže vyztužené mikropilotami. V nadzemní části pak pomocí ŽB stěny a úseky hrazené mobilním hrazením.  ŽB zeď plní jak funkci nábřežní zdi, tak současně funkci protipovodňového opatření.

Fotogalerie