Průzkum byl vypracován pro stavbu V Litomyšli, kde se plánována výstavba  ochranných protipovodňových zdí na březích řeky Loučné. Průzkum se zabýval dokumentací vzorků z vrtaných sond, laboratorními rozbory těchto vzorků, stanovením geologických poměrů v dané lokalitě a určením hydrogeologických poměrů podzemní vody. Výsledkem průzkumu byla geotechnická doporučení pro provedení stavby.

Fotogalerie