Obecně jsou hydrotechnické stavby takové konstrukce, které zajišťují různé využití povrchových vod (přeměna vodní energie na jinou, zadržování a doprava vod, doprava po vodě, regulace množství průtoku vzdouvacími objekty, atd.) nebo před vodou naopak chrání (při zvýšeném průtoku – povodni, proti povodňové vlně, atd.) a v neposlední řadě slouží také k ochraně vody samotné. Jedná se o pevné stavební konstrukce, které zahrnují strojní vybavení umožňující manipulaci s vodami. Tyto konstrukce musí být navrženy tak, aby co nejvíce odolávaly mechanickým, chemickým nebo fyzikálním účinkům vody. Hydrotechnické stavby se buď vkládají do stávajících toků tak, aby je mohly regulovat (přehrady, hráze, jezy) nebo se vytvoří tam, kde je potřeba vodu přivést nebo naopak zadržet, když se do daného území dostane nestandardně odjinud (rybníky, nádrže, poldry). Tyto opatření umožní regulovat průtok vod a zamezit tak extrémům, tzn. odstraňují nebo zmírňují rizika povodní a chrání před suchem nebo nahromaděním nežádoucích materiálů ve vodním toku.

 

 • Úpravy toků
 • Jezy
 • Jezy
 • Přehrady
 • Objekty na vodních cestách
 • Rybí přechody
 • Rybníky
 • Revitalizace vodních toků a nádrží
 • Stanovení záplavových čar
 • Projekty potápěčských prací
 • Sedimenty ve vodních nádržích a další

 

Naše reference