HG partner logo
HG partner

Projekční a inženýrská činnost
v oboru vodního hospodářství

člen skupiny SUDOP GROUP


Zajišťujeme projekční a inženýrské práce

Zpracování projektové dokumentace


Studie, investiční záměry, dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a provádění stavby včetně rozpočtů a zajištění nutných dokladů

Odborné posudky a poradenství


Posudky, odborné poradenství, autorizovaná stanoviska, hydrotechnické, geotechnické a statické výpočty

Dozor na stavbách, dotace, průzkumné práce


Autorský a technický dozor na stavbách, dokumentace včetně zajištění dotačních titulů, zajištění průzkumných prací a další

O firmě

HG partner se pohybuje na trhu od roku 2002 a dnes čítá více než 15 odborníků z oborů vodních staveb, hydrotechniky, statiky nebo inženýringu. Firma zajišťuje odbornou podporu v oblasti vodního hospodářství státním podnikům povodí, obcím, městů i jednotlivcům. Na akcích se podílíme od investičních záměrů, přes vypracování projektové dokumentace staveb, zajištění potřebných dokladů a inženýringu, spolupráci při zajištění dotací, vypracování soupisu prací, až po zajištění dozorů při provádění stavby. Řešíme projekty po celé České republice i v zahraničí.

Naše projekty

Řešíme všechny projekční práce a související projednávání okolo vodních toků a vodních nádrží. Od diskuzí nad stavebními záměry a studií až po prováděcí dokumentace včetně nezbytných povolení. Standardně v rámci projektové dokumentace zajišťujeme skrze kolegy nebo vlastními silami také veškeré nutné podklady, běžně inženýrsko-geologické průzkumy, stavebně-technnické průzkumy, geodetická zaměření, laboratorní rozbory a jiné. Během projekčních prací pak řešíme řadu vodohospodářských odvětví. Například rekonstrukce a revitalizace vodních toků, odbahňování a opravy vodních nádrží/rybníků, sanace železobetonových konstrukcí, hydrotechnické a statické výpočty, zadržení vody v krajině, rybí přechody, protipovodňová opatření, od drobných záměrů až po ty největší stavby.

Rekonstrukce vodního toku Křinice
rekonstrukce vodního toku
Oprava Novoveského rybníka
Oprava hráze rybníka
Stanovení záplavových území Brziny
stanovení záplavových území
Revitalizace Záhořanského potoka
revitalizace vodního toku
Studie zadržení vody v krajině na Panenském potoce
studie zadržení vody v krajině
Revitalizace Radotinského potoka
revitalizace vodního toku
Rekonstrukce vodní nádrže Veselá
rekonstrukce vodní nádrže
Protipovodňová ochrana v Táboře
protipovodňová ochrana
Rekonstrukce rybího přechodu na Svitávce
rybí přechod
Výpočet průsaku hráze Dubnice
model průsaku hráze
Oprava zakrytého profilu Lomský potok
krytý profil toku
Studie zadržení vody v krajině Výmola
Studie zadržení vody v krajině

... a další v referencích.

Kontakt

Smetanova 200, 250 82 Úvaly
Tel.: +420 246 082 015
Email: hgp@hgpartner.cz