HG partner logo
O firmě

HG partner s.r.o.


Společnost HG partner s.r.o. se transformovala počátkem roku 2005 z projekční kanceláře Ing. Jaroslav Vrzák – HG partner, která byla založena roku 2002.

Základním konceptem společnosti je propojení služeb v oborech vodního hospodářství (hydrotechnika), geotechniky, geologie a hydrogeologie. Firma má zkušenosti od zakázek pro jednotlivce a drobné obce, přes rozsáhlé zakázky pro státní podniky Povodí napříč celou republikou, až po velké projekty v zahraničí.

Ústředním mottem společnosti je poskytování služeb v co nejvyšší kvalitě, včas, profesionálně a s ohledem k životnímu prostředí. I z tohoto důvodu se společnost přihlásila k systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000 a obdržela certifikát. Zároveň se též přihlásila k systému enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2004 opět s obdrženým certifikátem.

Z důvodu snahy o poskytování co nejlepších služeb procházejí naši pracovníci školením, zúčastňují se seminářů, konferencí a odborných exkurzí.

V roce 2013 se společnost přesídlila na novou adresu do zrekonstruovaného objektu.

V projektech řešíme a navrhujeme


 • Vodní nádrže a rybníky
 • Opevnění vodních toků
 • Zadržení vody v krajině
 • Studie odtokových poměrů
 • Protipovodňová opatření
 • Stanovení záplavových území
 • Zasakovací stavby
 • Rybí přechody
 • Revitalizace vodních toků a ploch
 • Hydrotechnické výpočty
 • Plavební komory
 • Hydrogeologické průzkumy
 • Odtěžení sedimentu
 • Studie proveditelnosti
 • Speciální zakládání staveb
 • Statické výpočty
 • Inženýrsko-geologické průzkumy
 • Investiční záměry
 • Stavební dozor